การจองรถ

วิธีการจองรถ

สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

การตรวจสอบ

กรุณาตรวจสอบโดยการโทรเช็คกำหนดการเดินทางที่ท่านต้องการจองก่อนโอนเงินมัดจำ ที่เบอร์ 0-2814-9633 0-2814-9644

ชำระมัดจำ

โอนมัดจำ เป็นจำนวน 20 % ของยอดเงินค่าเช่าเหมา ที่บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลาดพลู เลขที่: บัญชี 115-407389-2 ชื่อบัญชี : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. สยามนครทัวร์ (1990)

แจ้งการชำระเงิน

ติด slip ใบโอนเงินลงในแบบฟอร์มการยืนยันการจอง (ใบยืนยันการจองรถ...คลิก)

รายละเอียดการจอง

กรอกรายละเอียดการจองให้ครบถ้วน แล้ว fax ใบยืนยันการจองมาที่เบอร์ 0-2814-9643

ยืนยันการจอง

การจองจะสมบูรณ์เมื่อได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

หมายเหตุ

- หากมีแผนที่จุดรับและสถานที่ที่จะเดินทางไปกรุณาส่ง fax มาพร้อมใบยืนยันการจอง เพื่อทางบริษัทจะได้ให้พนักงานขับรถ
ได้ศึกษาเส้นทางการเดินรถก่อนออกเดินทาง
- กรุณาใส่เบอร์โทรผู้ประสานงานเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับ และประสานงาน
- เงื่อนไขในการชำระเงิน แบ่งการชำระเป็น 3 งวด
- เงินมัดจำ 20 % ของค่าเช่าเหมา ( จองรถ )
- ชำระเงิน 60 % ของค่าเช่าเหมา ( ณ.วันเดินทาง ก่อนการเดินทางไป )
- ชำระเงิน 20 % ของค่าเช่าเหมา ( ณ.วันเดินทาง ก่อนการเดินทางกลับ)