เกี่ยวกับเรา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สยามนครทัวร์ (1990)

วิสัยทัศน์ – Our Vision

เป้าหมายของเราคือการให้ลูกค้าเดินทางในเป้าหมายของพวกเขา และถึงที่หมายอย่างปลอดภัย ในทุกขั้นตอนการเดินทางที่เต็มไปด้วยความสุข และเพลิดเพลิน ด้วยรถที่ทรงประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี่ที่ทันสมัยและพัฒนาไม่หยุดนิ่งที่สามารถตอบสนองได้ทุกความต้องการทุกไลฟ์สไตล์ และกิจกรรมของลูกค้าของเรา และเราจะไม่หยุดนิ่งที่จะบริการลูกค้าให้ดียิ่งๆขึ้นไป

พันธกิจของเรา – Our mission

รวบรวมและจัดสรรหาความสะดวกสบายและเทคโนโลยี่ ความสะดวกสบาย และความสนุกสนานใหม่ๆ ให้กับลูกค้าของเราอยู่เสมอ ด้วยจิตใจที่มุ่งมั่น และการบริหารงานเชิงระบบที่ทำให้การติดต่อประสานงานในทุกขึ้นตอนดูง่ายสำหรับลูกค้าของเรา เราคัดสรรบุคลากรที่เชี่ยวชาญในการดำเนินงานในทุกขั้นตอนจนคุณวางใจได้ว่าทุกๆการทำงานคุณจะได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว และครบถ้วนในรายละเอียดเสมอ

นโยบายของเรา – Our policy

ดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวด้านการขนส่งผู้โดยสาร ด้วยรถโค้ชปรับอากาศชั้นดี บริการทั่วราชอาณาจักร โดยได้รับความไว้วางใจ และสนับสนุนจากลูกค้ากลุ่มต่างๆเป็นจำนวนมาก โดยหัวใจของความสำเร็จนี้ อยู่ที่ว่า “ ลูกค้าคือบุคคลที่สำคัญที่สุดสำหรับเรา ” เรารวบรวมงานบริการชั้นเลิศเพื่อลูกค้าของเรา เรารวบรวมแหล่งท่องเที่ยวสัมมนาเพื่อลูกค้าของเรา เรารวบรวมความสะดวกสบายและความปลอดภัญสู่ลูกค้าของเรา.

เกี่ยวกับเรา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สยามนครทัวร์ (1990) เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการด้านการเดินรถท่องเที่ยวมาแล้วเป็นเวลามากกว่า 20 ปีโดยเริ่มมาจากการเล็งเห็นถึงการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องในธุรกิจนี้ ไม่ว่าจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมและทางด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทย เพราะฉะนั้นทีมผู้บริหารจึงได้เริ่มจัดตั้งบริษัทสยามนครเดินรถขึ้นนับ ตั้งแต่นั้นมาจึงถึงปัจจุบัน โดยให้บริการ รถบัส,รถบัสพัดลม,รถพัดลม,รถบัสปรับอากาศ,รถบัสแอร์,รถทัวร์,รถทัวร์ พัดลม,รถทัวร์แอร์,รถทัวร์ปรับอากาศ,รถโค้ช,เช่ารถบัส

ทางบริษัทฯได้ดำเนินการพัฒนารูปแบบการบริการเช่น ด้านความพร้อมของรถที่ให้บริการ โดยทางบริษัทฯได้มีการปรับปรุงและพัฒนารถและเครื่องยนต์ที่ให้บริการอย่าง ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ด้วยการจัดตั้งสถานที่ซ่อมบำรุงและพร้อมกับทีมช่างที่มีความชำนาญเฉพาะเพื่อ ควบคุมคุณภาพของรถให้ดีอยู่เสมอ
ด้านพนักงานขับรถ ทางบริษัทฯได้มีการจัดการรูปแบบพูดคุยพบปะกันระหว่างผู้ประสานงานที่ต้อง สัมผัสกับความต้องการของลูกค้าที่ต้องการเดินทางกับพนักงานขับรถอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้ประสานงานได้แลกปลี่ยนความคิดเห็นและความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้แก่พนักงานขับรถให้รับทราบและทำการปรับเปลี่ยนพัฒนาการการบริการมาโดย ตลอดอย่างต่อเนื่อง

จากผลการดำเนินการที่ผ่านมาทางบริษัทฯได้ดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์ ในราคาที่ยุติธรรม ดังนั้นทางบริษัทฯจึงเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและรับส่งพนักงาน โรงงานตามนิคมอุตสาหกรรมทั่วไปอีกทั้งยังบริการเช่าเหมาท่องเที่ยวตามบริษัท ห้างร้านต่างๆ และจากความสำเร็จที่ผ่านมาทำให้ผู้บริการของบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการในรูปแบบต่างๆให้สมกับเป็นมืออาชีพด้านการ เดินรถต่อไปในอนาคต.