รถบัสของเรา

รถบัสพัดลม

ทางบริษัทมีให้บริการ รถบัส, รถบัสพัดลม, รถพัดลม, รถบัสปรับอากาศ, รถบัสแอร์, รถทัวร์, รถทัวร์พัดลม, รถทัวร์แอร์, รถทัวร์ปรับอากาศ, รถโค้ช, เช่ารถบัส

รถบัสปรับอากาศ

ทางบริษัทมีให้ บริการ รถบัส, รถบัสพัดลม, รถพัดลม, รถบัสปรับอากาศ, รถบัสแอร์, รถทัวร์, รถทัวร์พัดลม, รถทัวร์แอร์, รถทัวร์ปรับอากาศ, รถโค้ช, เช่ารถบัส

Our service

บริการของเรา

บริษัท สยามนครเดินรถ จำกัด เป็นบริษัทฯที่ให้บริการทางด้านการเดินรถท่องเที่ยวไม่ประจำทาง และ รับส่งพนักงาน ให้แก่บริษัทต่างๆทั้งเอกชนและรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งการบริการทางด้านการนำเที่ยวให้แก่ผู้ที่สนใจที่ต้องการ เช่าเหมารถ เพื่อทำกิจกรรมในสถานที่ต่างๆ เช่น การอบรมสัมมนา พักผ่อนในสถานที่ต่างๆ กิจกรรมรับน้อง งานผ้าป่า งานกฐิน และกิจกรรมอื่นๆ ที่ต้องการเดินทางเป็นหมู่คณะ โดยทางบริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมแก่ผู้ที่สนใจเดินทางไว้หลายรูปแบบและหลายขนาด เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนผู้โดยสารและงบประมาณของผู้ที่สนใจที่จะเดินทางไปในที่ที่ท่านได้ตั้งไว้

ประเภทของรถบัส

บริษัทฯได้จัดรถไว้หลากหลายขนาดตามความต้องการ ไว้คอยบริการท่านผู้ที่สนใจ และทางบริษัทฯยังพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเส้นทางการเดินรถต่างๆ ด้วยผู้ที่มีประสบการณ์ พร้อมทั้งบริการท่านด้วยพนักงานขับรถที่มีประสบการณ์สูงที่ได้ผ่านการอบรมด้านการบริการอย่างสม่ำเสมอ พร้อมด้วยบริการรับ จองห้องประชุมสัมมนา และ ที่พัก ตามสถานที่ท่องเที่ยวทั่วประเทศ และ มัคคุเทศก์ชำนาญงานในราคาพิเศษ